1. Business
  2. Fleet
  3. Business Centri
Odaberite
Odaberite

BUSINESS CENTAR

Usluga prilagođena poslovnim kupcima

Prednosti poslovanja sa Toyota Business centrima

1 stop shop

Zaseban prostor u salonu za razgovore

Ušteda vremena i brzi kontakt

Preuzimanje i dostava vozila na lokaciju klijenta

Jamstvo mobilnosti (zamjenska vozila)

Brzi servis

TOYOTA CENTAR ZAGREB JUG

Velikopoljska 1 - Zagreb

Kontakt osoba za rad sa poslovnim kupcima: ROBERT KOSMAT
E-mail: robert.kosmat@tcz.hr
Web stranica partnera http://www.toyota-centar.hr/
Telefon: 385 1 6370 915       
Mobitel: 385 98 9843 685

ROTUS NOVOSEL

Kovinska 6 - Zagreb

Kontakt osoba za rad sa poslovnim kupcima: PETRA KOVAČ
E-mail: petra.kovac@t-novosel.hr  
Web stranica partnera http://rotus-novosel.hr/
Telefon: 385 1 549 51 53         
Mobitel: 385 91 5199 357

ARK MIHELIĆ d.o.o.

Furićevo 64 - Viškovo - Rijeka

Kontakt osoba za rad sa poslovnim kupcima: ANDREJ SMOLIĆ
E-mail: andrej.smolic@ark-mihelic.hr   
Web stranica partnera http://www.toyota-ark-mihelic.hr/
Telefon: 385 (0)51 440 801         
Mobitel: 385 (0)95 877 23 53

INTEGRA DUNDOVIĆ d.o.o.

Josipa Huttlera 31 - Osijek

Kontakt osoba za rad sa poslovnim kupcima: MATEA SETNIK
E-mail: matea.setnik@integra-dundovic.hr    
Web stranica partnera https://www.toyota-osijek.hr/
Telefon: 385 (0)31 540-444
Mobitel: 385 91 603 6470