1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Bio Fuels
  5. Kako pomažemo u razvoju biogoriva
Odaberite

Kako pomažemo u razvoju biogoriva sutrašnjice?

Uložili smo u istraživanja novog bioetanola druge generacije proizvedenog od drva i slame. Iako smo tek u ranoj fazi u svom radu, prepoznali smo moguće velike uštede u stakleničkim plinovima iz ovog novog goriva.

Kroz naš rad sa Savezom za sintetička goriva u Europi (ASFE), tražimo bioalternative dizelskom gorivu koja je moguće proizvesti iz širokog niza izvora, uključujući biomasu. Ova parafinska goriva uključujući hidroobrađeno biljno ulje (HVO), koje se proizvodi i komercijalno prodaje. HVO se može koristiti u postojećim i budućim dizelskim motorima, što će pridonijeti snižavanju štetnosti njihovog ispuha.