1. Discover Toyota
  2. Quality
  3. Designing quality
Odaberite

Konstrukcija kvalitete

Saznajte kako je kvaliteta ugrađena u svaki korak našeg postupka konstruiranja

Koristimo precizne načine i stroga ispitivanja na svim našim proizvodima kako bismo osigurali Toyotinu razinu kvalitete. Ugradnja kvalitete u naša vozila započinje od samog začetka postupka konstruiranja. Svaki novi model je podvrgnut strogim ispitivanjima, uz korištenje računalnog modeliranja, laboratorijskih provjera i tisuća kilometara vožnje u stvarnim uvjetima. Detaljno pregledavamo svaku pojedinosti tražeći moguće probleme i dijeleći znanje i stručnost među našim inženjerskim timovima. Naši strogi standardi i dobro utvrđeni postupci nam omogućavaju ugraditi kvalitetu u svaku Toyotu. 

Stroga ispitivanja osiguravaju kvalitetu

Kako bismo razumjeli kako će se naša vozila ponašati u vašim rukama, provodimo temeljita istraživanja i ispitivanja, u laboratorijima i na stvarnim cestama.

Kada je riječ o osiguravanju kvalitete naših proizvoda, ništa ne prepuštamo slučaju. Prije nego bilo koje novo vozilo krene u prodaju, ono prolazi stroge provjere i mjerenja, u laboratoriju, na zatvorenim ispitnim stazama te kroz tisuće kilometara javnim cesta, u ekstremnim uvjetima. Podaci koje prikupimo dodatno provjeravamo kako bismo bili sigurni da će, kada vi budete vozili to vozilo, performanse biti izvanredne.

Europsko ispitivanje trajnosti

Sva naša vozila prolaze temeljite provjere u stvarnom svijetu kako bismo bili sigurni da su njihove performanse u skladu sa zahtijevanim standardima, te kako bismo provjerili javljaju li se kakvi problemi.

Europsko ispitivanje trajnosti je stroga provjera ponašanja naših novih modela u različitim klimatskim uvjetima i na različitim kolnicima koje možemo pronaći širom kontinenta. Svako novo vozilo će prijeći više od 100.000 km, uključujući arktičke predjele u Švedskoj, loše ceste u Rusiji i glatke, brze autoceste u Njemačkoj. Dobiveni podaci se analiziraju radi otkrivanja bilo kakvih poteškoća i omogućavanja poboljšanja ili ispravaka prije početka prodaje.

Detaljne provjere konstrukcije

Kada razvijamo neko novo vozilo, počinjemo razmišljajući o tome gdje i zašto bi se problemi mogli javiti, od samog početka. Prepoznavanje poteškoća i poduzimanje mjera u ranoj fazi može spriječiti ozbiljnije i teže ispravljive poteškoće u kasnijim fazama, bliže proizvodnji.

Koristimo metodu provjere konstrukcije na temelju kvara (Design Review Based on Failure Mode - DRBFM) kao proaktivnu preventivnu tehniku, u kojoj se konstruktori usredotočuju na područja izmjene, određuju sva područja mogućih problema i primjenjuju znanje stečeno kroz prethodne projekte.

Zatim rade na stvaranju konstrukcijskih rješenja koja provjeravaju stručnjaci i specijalisti. Svi naši inženjeri su dobro obučeni za DRBFM, što im pomaže u pronalaženju rješenja za različite konstrukcijske probleme uz osiguravanje kvalitete konačnog proizvoda.  

Kako provjeravamo naše automobile?

Saznajte više