1. Discover Toyota
  2. Safety
  3. Pre crash safety
Odaberite

Sustav predviđanja sudara

Naš napredni sustav izbjegavanja sudara

Koristeći milimetarski valni radar koji promatra cestu ispred vaše Toyote, naš sustav predviđanja sudara djeluje kao drugi par očiju.


Predviđanje sudara

Ako radar detektira visoku vjerojatnost sudara aktivirati će upozorenje kako bi vas potaknuo na poduzimanje određene akcije. Čim reagirate i pritisnite papučicu kočnice, sustav će već pripremiti sustav pomoći pri naglom kočenju, čime se osigurava maksimalni tlak u sustavu kočenja.

  • Smanjenje potencijalnih ozljeda

    Ako sustav predviđanja sudara odluči da je sudar neizbježan, aktivirati će 'kočenje prije sudara' automatskim uključivanjem kočnica i pripremiti sigurnosne pojaseve za sudar, tako što će ih zategnuti, čime će vas zadržati u sjedalu i smanjiti potencijalne ozljede.