1. Discover Toyota
  2. Sustainability
  3. Compliance
Odaberite

Usklađenost

Naša posvećenost društvu i poslovanju
Doprinošenjem stvaranju prosperitetnog društva kroz naše poslovne aktivnosti nastojimo jačati položaj pouzdanog korporativnog građanina u međunarodnoj zajednici.

Ispunjavanje korporativne društvene odgovornosti

Rukovodećim načelima Toyote predviđeno je da kompanija mora „poštivati duh i jezik zakona svake zemlje i regije te svoje poslovne aktivnosti obavljati na otvoren i pošten način kako bi bila pouzdan korporativni građanin svijeta“. Smatramo da primjenom ovog načela ispunjavamo svoju korporativnu društvenu odgovornost i osiguravamo usklađenost. Kao pripadnici društva u zemljama i regijama gdje poslujemo, smatramo da je davanje doprinosa javnim politikama putem dijeljenja tehničkog znanja i znanja o potrošačima, naše vizije i naših gledišta istovremeno povlastica i odgovornost.

Poslovanje u duhu i prema slovu zakona

Toyota na transparentan način ispunjava svoju korporativnu društvenu odgovornost, u cijelosti u skladu s duhom i slovom zakona. Ostvarujemo pozitivne odnose s vladama i njihovim upravnim tijelima, regulatorima, glavnim političkim strankama, neprofitnim udrugama, lokalnim zajednicama, kupcima, trgovcima, dobavljačima i zaposlenicima. Svima iskazujemo poštovanje u skladu s osnovnim uvjerenjima kompanije i stoga se nadamo postati kompanijom koju svi poštuju i pozdravljaju.

Zadovoljavanje standarda zaštite okoliša

Počeli smo poduzimati mjere za smanjivanje našeg utjecaja na okoliš puno prije nego što je to europskim zakonima propisano kao obveza. Tako, između ostaloga, vodimo računa da se u našem poslovanju ne krše propisi o zaštiti okoliša. Naš ISO 14001 sustav podupire posvećenost stalnom povećanju uspješnosti na području zaštite okoliša. Naša Europska centrala i Tehnički centar, 14 logističkih centara za dijelove i sedam logističkih centara za vozila certificirani su prema normi ISO 14001. Osim toga, sve su naše nacionalne tvrtke za marketing i prodaju te europske proizvodne tvrtke certificirane od strane drugih nacionalnih certifikacijskih tijela.

Usklađenost s propisima o zaštiti okoliša i socijalnim propisima

Aktivno pratimo sve mjerodavne propise i brzo poduzimamo sve potrebne radnje kako bismo ostvarivali usklađenost. Vodimo računa da i naš lanac opskrbe bude usklađen s propisima o zaštiti okoliša te sve svoje poslovne partnere smatramo partnerima u stvaranju boljeg okoliša. Pomoću Smjernica za održivu nabavu podižemo svijest i osiguravamo da nam lanac opskrbe bude sukladan našim standardima i zakonskim propisima. Osim Europe, druge regije poput Sjeverne Amerike i Azije uvode vlastite propise. Stoga sa svim poslovnim partnerima surađujemo na upravljanju našim lancem opskrbe i ostvarivanju ukupne usklađenosti.

Usklađenost s propisima o kemikalijama

Upravljanje kemikalijama bitno je područje usklađenosti. Opća pravila proizvodnje, uvoza i korištenja kemikalija unutar EU-a propisana su Uredbom REACH. Uredbu REACH dopunjavaju drugi zakonski propisi EU-a kao što su Uredba CLP (o klasifikaciji, označivanju i pakiranju, Uredba BPR (o biocidnim proizvodima), Uredba F-Gas (o fluoriranim plinovima), SCiP te propisi o nano-materijalima. Cilj nam je automatizirati procese kako bismo se uskladili sa svim tim zahtjevima. Tako, primjerice, interni softver automatski generira prijave prema bazi podataka SCiP za dijelove i vozila kao obvezu iz Okvirne direktive o otpadu 2008/98/EZ.