1. Discover Toyota
  2. Sustainability
  3. Sustainable-supply-chain
Odaberite

Održiv lanac opskrbe

Bliska suradnja s poslovnim partnerima
Toyota posluje na otvoren i pošten način te sudjeluje u inicijativama za održivost bliskom suradnjom s poslovnim partnerima s ciljem povećavanja kvalitete u pogledu sigurnosti i zadovoljstva kupaca.

Lanac opskrbe

Toyota tijekom proizvodnje blisko surađuje s dobavljačima. U okviru te suradnje na globalnoj razini primjenjujemo Osnovne politike nabave u duhu uzajamne koristi na temelju uzajamnog povjerenja. S obzirom na to da se za naš lanac opskrbe pokazuje sve veći interes, vodimo dijaloge s dobavljačima. Prije obavljanja poslovnih transakcija sklapamo ugovore kojima je jasno predviđena obveza usklađenosti za zakonima, poštivanja ljudskih prava te zaštite okoliša. Izdajemo Smjernice za održivu nabavu i dostavljamo ih dobavljačima te od dobavljača zahtijevamo da svoje aktivnosti obavljaju u skladu s njima. 

Poslovna etičnost i ljudska prava

Traženje sreće „za druge, a ne samo za sebe“ oduvijek je bilo jedno od Toyotinih Temeljnih načela. Naša je misija u međuvremenu izrasla u „proizvodnju sreće za sve“. Toyota je 2021. godine objavila svoju Politiku zaštite ljudskih prava. Tom se politikom upućuje na Vodeća načela poslovanja i zaštite ljudskih prava Ujedinjenih naroda (UNGP) te se ista poštuju, a usto se promiču aktivnosti vezane uz ljudska prava na temelju UNGP-a. Radi se o Toyotinoj najvišoj politici u vezi ljudskih prava. Svaki je se Toyotin zaposlenik nastoji u cijelosti pridržavati. U kompaniji Toyota Motor Europe, taj je element obuhvaćen Kodeksom postupanja.

Komunikacijski kanali za zviždače

TME od svojih poslovnih partnera zahtijeva da bez odlaganja i s povjerenjem prijavljuju TME-u sve činjenice ili sumnje u pogledu stvarnog korumpiranja/podmićivanja od strane zaposlenika, kooperanata, savjetnika i sl. poslovnih partnera, TME-a ili bilo koje Toyotine tvrtke, kao i sumnje u takvo postupanje. Sve se prijave dostavljaju TME-ovom službeniku za praćenje usklađenosti na adresu Karel.De.Wilde@toyota-europe.com ili putem TME-ove linije za zviždače (kojom upravlja vanjski pružatelj usluga i koja je dostupna 24 sata na dan, 365 dana u godini na 7 jezika, telefonski ili putem interneta). Poslovni partneri svoje nedoumice mogu prijavljivati anonimno. 

Pokretanje održivosti (Drive Sustainability)

TME sudjeluje u inicijativi „Drive Sustainability“ koju provodi 11 vodećih tvrtki u lancu opskrbe u autoindustriji. Surađujemo na promicanju zajedničkog pristupa i zajedničkog nastupa u pogledu održivosti u lancu opskrbe. 2020. godine pokrenuli smo u suradnji s dobavljačima strategiju za četiri izazova u pogledu održivosti: ugljična neutralnost, održive sirovine, dobrobit radnika i kružni lanac vrijednosti. Na tim područjima nastojimo usvajati i razvijati zajedničke standarde, koristiti zajedničke alate za usklađenost te provoditi edukacije i e-učenje kako bi se dobavljačima pomoglo u povećavanju uspješnosti na području održivosti.