1. Resources
  2. Terms of use
  3. How is my personal data used?
Odaberite

Privatnost i zaštita osobnih podataka

Toyota poštuje privatnost korisnika i štiti osobne podatke, koje posredujete preko Toyotinih internetskih stranica u skladu sa svim važećim i obavezujućim zakonima i propisima sa područja zaštite osobnih podataka, naročito sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Toyota osobne podatke obrađuje na način, određen sa s Općom politikom zaštite privatnosti i podataka Toyota, koja je pristupna na https://www.toyota.hr/articles/privacy-policy, gdje su opisane i mogućnosti te prava korisnika u odnosu na njegove osobne podatke.