1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 5
  5. How are we reducing waste?
Odaberite

Kako smanjujemo otpad?

Koristite manje i bacajte manje! To je naša misija kao pomoć u stvaranju najekološkijeg automobila koji nema utjecaja na okoliš. Kako bismo bacali manje, pratimo dvije glavne politike: Bez otpada na odlagalište i Bez otpada u spaljivanje.

Svi naši proizvodni pogoni u Europi su uložili velike napore u smanjenje otpada koji bacaju na odlagališta i spaljuju. Na primjer, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) je uvijek bila tvornica bez otpada na odlagalištu, ali od 2007. uspješno vraća 100% svog otpada.

Od 2001. godine, otpad se pažljivo ponovno koristi, reciklira ili oporavlja. Industrijska ulja i razrjeđivači boje se prikupljaju radi ponovnog korištenja ili obnove; čelik i aluminij čine nove sirovine; drvena, kartonska i plastična pakiranja se recikliraju; mala preostala količina otpada se koristi kao alternativno gorivo.