1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Bio Fuels
Odaberite

Biogoriva

Saznajte više o našoj održivoj tehnologiji biogoriva

Nove tehnologije motora nisu jedini put koji koristimo za razvoj čišćih vozila. Cilj nam je, isto tako, smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima razmatrajući goriva s malim sadržajem ugljika, kao što su biogoriva.

Alternativno niskougljično rješenje

Biogoriva su dokazan i održiv izvor energije koji je moguće dobiti iz više različitih obnovljivih izvora, čak i iz otpada. Kao tekuću alternativu, moguće ih je miješati s benzinom i dizelskim gorivom.

Uključeni smo u istraživanja novih biogoriva koja se ne oslanjaju na prehrambene kulture, vodeći račun da ova goriva postižu razinu kvalitete koju vozači očekuju od konvencionalnog benzina i dizela.

Odgovorna proizvodnja biogoriva 

 

Biogoriva je moguće proizvesti iz cijelog niza izvora. Trenutno, većina proizvodnje takozvanih biogoriva prve generacije koristi sirovine izvedene iz prehrambenih kultura. Na primjer, šećerna trska se koristi za proizvodnju bioetanola, a biodizel se proizvodi iz biljnih ulja. Moguće ih je miješati s benzinom ili dizelom, u količinama koje određuju europski standardi. Vozila Toyota i Lexus koja se proizvode za europsko tržište koriste benzin miješan s najviše 10% bioetanola (E10, sukladno normi EN228), ili dizel miješan s do 7% biodizela (B7, prema normi EN590).

Radi odmaka od biogoriva temeljenih na prehrambenim kulturama, promičemo korištenje novih biogoriva druge generacije. Ona se proizvode iz otpada kao što je slama ili drvo te – dugoročno – čak i iz algi. Kako bismo osigurali da nema negativnog utjecaja na performanse vozila i zadovoljstvo stranaka, ključno je održati kvalitetu konačnog goriva.

Naša predanost najboljoj praksi 

 
  1. Biogoriva se moraju proizvoditi uz najmanji utjecaj na okoliš. Podržavamo ovo putem našeg članstva u Europskoj platformi za tehnologiju biogoriva, tražeći održive načine proizvodnje biogoriva i proizvode.
  2. Proizvodnja biogoriva se ne bi trebala natjecati s proizvodnjom hrane. Promičemo razvoj druge generacije biogoriva proizvedenih iz otpadnih materijala iz poljoprivrede i šumarstva, postupno se udaljavajući od korištenja prehrambenih kultura.
  3. Biogoriva ne bi trebala imati negativan utjecaj na performanse vozila. Podržavamo rad Europskog odbora za normizaciju (CEN), pomažući u sastavljanju zajedničkih normi za goriva. Isto tako, želimo osigurati uvođenje ovih standarda istovremeno na razna nacionalna tržišta, kako bi se osigurala dosljedna kvaliteta i zadovoljstvo stranaka.

Kako pomažemo u razvoju biogoriva sutrašnjice?

Saznajte više