1. Resources
  2. Terms of use
Odaberite

PRAVILA KORIŠTENJA TOYOTINIH INTERNETSKIH STRANICA

Pristupom i korištenjem Toyotinih stranica prihvaćate ova pravila bez ograničenja i uvjeta. Zbog toga vaš pristup Toyotinim stranicama podliježe ovim pravilima kao i svim zakonima kojima je to regulirano.

Copyright© Toyota Croatia d.o.o.

Sadržaj

Toyotine internetske stranice sadrže podatke o Toyotinim proizvodima i Toyotinim promotivnim programima. Toyotini proizvodi ponuđeni na ovim stranicama dostupni su samo u Republici Hrvatskoj kod ovlaštenih Toyota partnera. Promotivni programi opisani na ovim stranicama dostupni su samo u navedenim razdobljima kod ovlaštenih Toyota partnera. 

 

Svi podaci na ovim internetskim stranicama prikazani su samo u informativne svrhe. Ove stranice ne smiju se koristiti kao zamjena za podatke koje možete dobiti kod ovlaštenog Toyota partnera ili servisera. Podaci na ovim stranicama nisu pravno obvezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju. 

 

Toyota Croatia čini sve da osigura točnost informacija na ovim internetskim stranicama. Toyota Croatia ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost niti izvornost bilo kojeg podatka sadržanog na ovim stranicama. Ove stranice te svi podaci i materijali na njima sadržani su takvi kakvi jesu, bez bilo kakvih jamstava, eksplicitnih ili implicitnih. 

 

Toyota Croatia d.o.o. pridržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, modela, opreme, specifikacija ili raspoloživosti.

 

Cijene Toyotinih proizvoda

Cijene koje su sadržane na ovim stranicama ili ih kroz njih možete dobiti informativnog su karaktera i ne predstavljaju ponudu za prodaju Toyotinih proizvoda te nisu obvezujuće za ovlaštene Toyota partnere i servisere. Kupnja bilo kojeg Toyotinog proizvoda mora biti predmet uvjeta i odredbi posebnog kupoprodajnog ugovora.

 

Korištenje kolačića (engl. Cookie)


Toyota Croatia d.o.o. koristi kolačiće (cookies) za praćenje puta kojim dolazite do Toyotinih stranica za lakše praćenje rada korisnika na ovim stranicama te kako bismo mogli ocijeniti i unaprijediti Toyotine stranice kako bi vam bile od veće pomoći. Toyota Croatia d.o.o. putem ove tehnologije ne bilježi podatke o pojedinom korisniku pa se nikakav podatak o vama osobno neće moći sačuvati niti koristiti. Imajte na umu da možete podesiti svoj program za pretraživanje tako da ne prihvaća kolačiće (cookies) ili da vas upozori u slučaju da su vam poslani.

Privatnost i zaštita osobnih podataka

Saznajte više

Odgovori na česta pitanja

Konfigurator automobila je alat koji pomaže vama, ali i pridonosi promociji Toyotinih proizvoda. Podaci koje pruža konfigurator su informativnog karaktera. Toyota Croatia d.o.o ne jamči točnost, potpunost ili izvornost slike ili prikaza Toyotinih proizvoda prikazanih u konfiguratoru u odnosu na Toyotine proizvode u stvarnosti.  

Toyota Croatia d.o.o pridržava pravo izmjene konfiguratora automobila u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili objašnjenja.

Toyota poštuje privatnost korisnika i štiti osobne podatke, koje posredujete preko Toyotinih internetskih stranica u skladu sa svim važećim i obavezujućim zakonima i propisima sa područja zaštite osobnih podataka, naročito sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Toyota osobne podatke obrađuje na način, određen sa s Općom politikom zaštite privatnosti i podataka Toyota, koja je dostupna na https://www.toyota.hr/articles/privacy-policy, gdje su opisane i mogućnosti te prava korisnika u odnosu na njegove osobne podatke.

Prikaz i svi sadržaji na ovim stranicama zaštićeni su propisima industrijskog i intelektualnog vlasništva. Smijete koristiti samo podatke, tekst, slike ili crteže sadržane na ovim stranicama za osobne, nekomercijalne potrebe te ih ne smijete reproducirati, mijenjati, slati, zloupotrebljavati niti objavljivati, djelomično ili u cijelosti, za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja Toyote Croatia d.o.o., osim za pregledavanje.

Prezentacija i svi sadržaji na stranicama (uključujući i web kod) zaštićeni su industrijskim i intelektualnim vlasništvom. Informacije, tekst, slike, kod i grafike sadržane na ovim stranicama možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Zabranjeno je reproduciranje, modificiranje, prenošenje, objavljivanje, u cijelosti ili samo dio, za bilo koju namjenu bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke Toyota Motor Europe NV/SA (TME), osim za promatranje.

Toyota Croatia do.o. prepoznaje prirodu interneta kao medija na kojem se dijele podaci i dopušta pojedincima samo reprodukciju slika s Toyotinih stranica uz uvjet podnošenja zahtjeva administratoru ovih stranica na adresu info@toyota.hr. Za vašu obavijest kriteriji za ocjenjivanje bilo kojeg zahtjeva temelje se, između ostalog na sljedećem:

 

- internetske stranice nisu komercijalne;  

- internetske stranice daju pozitivnu sliku marke Toyota i Toyotinih proizvoda;  

- internetske stranice ne sadrže nepristojne ili nezakonite materijale;  

- slike ostaju neizmijenjene (bez dodatnog teksta na slikama, bez lijepljenja slika, izmjene boja ili izobličavanja i drugo);  

- smiju se reproducirati samo slike koje predstavljaju proizvode koje je proizvela Toyota, posebno, ne smiju se reproducirati dijelovi predstavljanja i vizualnog uređenja Toyotinih stranica;  

- broj reproduciranih slika mora biti razuman i sukladan namjeni internetskih stranica;  

- vlasnik autorskih prava mora biti naveden na sljedeći način: 'Copyright© Toyota Croatia';  

- izvor slika mora biti naveden hipervezon na Toyotine stranice;  

- korištenjem slika pojedinac ili organizacija slažu se da im se Toyota Croatia d.o.o obrati radi uspostavljanja veze s Toyotinih stranica na njihove stranice.  

Svi trgovački znakovi, logotipi i servisne marke prikazane na ovim stranicama vlasništvo su Toyota Motor Europe NV/SA, Toyote Croatia d.o.o ili trećih osoba. Ne smijete ih koristiti, trajno preuzimati, umnožavati ili distribuirati na bilo koji način bez pisanog odobrenja Toyota Motor Corporation, TME, Toyota Croatie ili trećih osoba, sukladno okolnostima.

Toyotine stranice možda sadrže hipertekstne poveznice na druge internetske stranice koje su potpuno neovisne od ovih. Toyota Croatia ne jamči točnost, potpunost ni izvornost podataka sadržanih u takvoj hipertekstnoj poveznici ili drugim internetskim stranicama te je pristup drugim internetskim stranicama povezanim s Toyotinim u potpunosti na rizik korisnika.

Toyota Croatia posebno odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili posebnu štetu proizašlu iz ili na bilo koji način povezanu s pristupom ili korištenjem Toyotinih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak ili oštećenje uslijed djelovanja virusa na vašu računalnu opremu ili vaše oslanjanje na podatke dobivene kroz Toyotine internetske stranice.

Toyota Croatia d.o.o pridržava pravo dopune i izmjene ovih pravila u bilo kojem trenutku kad to poslovanje bude zahtijevalo te vas pozivamo da posjetite ove stranice i provjerite pravila svaki put kada dođete na Toyotine stranice.

Slanjem bilo kakvih izjava u vezi Toyotinih internetskih stranica prihvaćate da Toyota pridržava potpuno diskrecijsko pravo mijenjati, besplatno objaviti ili ne objaviti uopće na ovim stranicama dobivene izjave. Toyota ne prihvaća bilo kakvu odgovornost u pogledu sadržaja poruka objavljenih na ovim stranicama.

 

Oprema na vozilu i njena dostupnost ovisi o lokalnim uvjetima (neka prikazana vozila mogu sadržavati opremu koja nije dio standardne opreme - pogledajte cjenik, specifikaciju te opremu za detaljne informacije.) Sve informacije te vrste mogu se dobiti od najbližeg ovlaštenog Toyota partnera. Navedene cijene su konačne s uključenim posebnim porezom na motorna vozila i PDV-om. Sve doplate opcija odnose se na preporučenu cijenu, za konačnu cijenu s opcijama kontaktirajte ovlaštenog Toyota partnera.