1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Recycle
Odaberite

Recikliranje

Saznajte o tome na koje načine recikliramo što je više moguće

Svijet je postao pametniji i bolji u vezi s recikliranjem, pridonoseći smanjenju iskorištavanja svjetskih prirodnih resursa i količine otpada koju stvaramo. Prepoznajemo veliku vrijednost koju recikliranje ima pomažući nam u zaštiti okoliša smanjenje iskorištavanja prirodnih resursa te smanjujući količinu otpada koju stvaramo koju nije moguće korisno upotrijebiti. Konstruiramo naša vozila koristeći dijelove i materijale koje je moguće ponovno koristiti, bilo ponovnom obradom radi korištenja u proizvodnji, recikliranjem ili korištenjem na sasvim drugi način, na primjer kao alternativni izvor energije.

Europski propisi zahtijevaju da naša vozila bude moguće reciklirati najmanje 85%, odnosno da je najmanje 95% svakog vozila moguće izvući, ali mi se ne zaustavljamo na tome, nego nastojimo učiniti taj postupak čim jednostavnijim i učinkovitijim. Koristimo inicijative kao što je označavanje dijelova i aktivnu suradnju sa specijaliziranim partnerima radi pronalaženja još boljih načina recikliranja vozila budućnosti.

Recikliranje vozila

Pronalazimo učinkovite načine recikliranja naših vozila još od 1970-ih, davno prije nego je to postao zakonski zahtjev. Trenutna Europska direktiva zahtijeva da svi proizvođači automobila recikliraju svoja vozila kada dosegnu kraj svojeg životnog ciklusa, na primjer uslijed oštećenja u nesreći ili kada njihov popravak postane neekonomičan ili tehnički nemoguć. 

S obzirom na njihovu slavnu dugovječnost, za Toyotina i Lexusova vozila to može biti dosta dugačko razdoblje. Od 1. siječnja 2015., 85% svakog vozila se mora oporabiti ili reciklirati, a 95% izvući. U tom procesu se određuju dijelovi koje je moguće oporabiti, kao što je motor, akumulator, alternator i upravljački mehanizam. Tekućine, plinovi i drugi materijali i dijelovi će se na siguran način prikupiti i, tamo gdje je to prikladno, reciklirati. Ogoljene metalne školjke se često zatim sabijaju i šalju na rezanje.

Nakon toga postupka, različite vrste metala je moguće izvući radi oporabe, a samo relativno mala količina predstavlja ostatak. Radi poticanja odgovornog i učinkovitog zbrinjavanja vozila, širom Europe smo uspostavili centre za rastavljanje kamo je moguće odvesti Toyotina i Lexusova vozila na recikliranje. Položaje ovih centara u vašoj zemlji, kao i više pojedinosti o recikliranju automobila možete naći na ovoj poveznici.

Recikliranje hibrida

Surađujemo s Grupom Comet, specijaliziranim poduzećem za rezanje vozila sa sjedištem u Belgiji, na pokusnom projektu za zbrinjavanje 150 prototipnih vozila Prius Plug-in koje smo koristili za pilot projekt najma vozila u Europi. Htjeli smo izmjeriti učinkovitost cijelog postupka recikliranja. Prikupljeno iskustvo nam pomaže sustavno ispunjavati udio od 95% recikliranja/izvlačenja za buduća vozila.

Prvi korak ovog postupka je sprečavanje onečišćenja. To uključuje uklanjanje svih tekućina, goriva i drugih potencijalno opasnih sklopova, kao što su akumulatori i zračni jastuci. Nakon toga se uklanjaju svi dijelovi koje je moguće reciklirati, kao što su gume i katalizator. Rastavljanje se nastavlja uklanjanjem hibridne baterije. U slučaju Priusa Plug-in, ona je litij-ionska i koristi istu vrstu tehnologije kao baterija u pametnom telefonu ili prijenosnom računalu, pa je prosljeđujemo našem specijaliziranom partneru Umicore na obradu. 

Lakše rastavljanje

Konstrukcija vozila koja olakšava njegovo rastavljanje na kraju životnog vijeka pridonosi smanjenju emisije ugljika, te omogućava učinkovitije recikliranje nekih korisnih materijala koje sadrži. Konstruiramo naša vozila vodeći računa o njihovom rastavljanju, na primjer izradom V kanala na mjestima pričvršćenja armaturne ploče na karoseriju, pa je njezino uklanjanje lakše.

Isto tako, označavamo neke dijelove simbolom za lako rastavljanje (Easy to Dismantle) kako bismo jasno pokazali gdje ih je najlakše rastaviti i razvrstati prema vrsti materijala za recikliranje. Informacije o najboljoj praksi su dostupne putem Međunarodnog sustava informacija o rastavljanju (International Dismantling Information System) (www.idis2.com).

Rezanje

Ogoljene školjke automobila se postavljaju na strojeve za sabijanje i rezanje koje ih režu na male dijelove. Izrezani materijal je zatim moguće obraditi radi odvajanja različitih vrsta metala i nemetala, kao što su plastika i staklo. Većinu ovih materijala je moguće oporabiti kroz veliki broj industrijskih namjena. Čak smo koristili izvučenu plastiku iz naših vozila za izradu izletničkih klupa za naše glavno europsko sjedište!

Tehnologije nakon rezanja

Pilot ispitivanja rezanja su postigla udio recikliranja materijala od 91,2% odnosno 96,9% izvlačenja, uključujući izvlačenje energije. Ovi rezultati pokazuju da je moguće dosegnuti ukupni cilj od 95% odnosno da je dosegnut. To je bilo moguće zahvaljujući mogućnosti recikliranja koja je konstrukcijom ugrađena u Prius Plug-in kao i tehnologijama i opremi koju koristi Grupa Comet.