1. Owners
 2. Radne upute
Odaberite

RADNE UPUTE

Naučite kako brinuti o vašoj Toyoti uz naše lako razumljive video upute. Ako imate bilo kakvih dvojbi o održavanju automobila za koje niste ovdje našli odgovor, obratite se najbližem Toyotinom ovlaštenom serviseru koji će vam rado pomoći.

Opća njega automobila

 • Kako doliti motorno ulje

  Naučite kako doliti motorno ulje kroz niz jednostavnih koraka.

  Kako zamijeniti metlice brisača

  Naučite kako provjeriti i zamijeniti metlice brisača

  Kako koristiti komplet za krpanje gume

  Naučite kako sigurno koristiti komplet za krpanje gume na vašoj Toyoti

 • Kako doliti tekućinu za pranje vjetrobrana

  Naučite kako provjeriti razinu tekućine za pranje te kako je doliti ako je potrebno.

  Kako zamijeniti kotač

  Naučite kako zamijeniti kotač u nekoliko jednostavnih koraka.

Dodatna oprema

 • Kako postaviti poprečne krovne nosače

  Naučite kako postaviti poprečne krovne nosače za prijevoz prtljage, sportske opreme i drugih tereta na siguran način.

  Kako postaviti krovnu kutiju

  Naučite kako samostalno postaviti krovnu kutiju nakon što na krov vaše Toyote postavite krovne nosače.

  Kako postaviti nosač za skije i skijaške daske

  Naučite kako samostalno postaviti nosač za skije i skijaške daske nakon što na krov vaše Toyote postavite krovne nosače.

 • Kako postaviti krovne nosače

  Naučite kako postaviti poprečne krovne nosače za prijevoz prtljage, sportske opreme i drugih tereta na siguran i jednostavan način.

  Kako postaviti nosač za bicikl

  Naučite kako postaviti nosač za bicikl nakon što na krov vaše Toyote postavite krovne nosače.